Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van de Posterbordengigant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en de Posterbordengigant streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan de Posterbordengigant geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van de Posterbordengigant kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. De Posterbordengigant aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de Posterbordengigant op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel de Posterbordengigant ernaar streeft dat zijn website continu toegankelijk is, kan de Posterbordengigant geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

De Posterbordengigant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van de Posterbordengigant. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Posterbordengigant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van de Posterbordengigant.

De Posterbordengigant behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van de Posterbordengigant.

Menu